Search This Blog

Friday, December 29, 2006

Triveni on "Zahen"

ek nazm subah se saanson mein atki hai
kahti hai nikalo mujhe jalan hoti hai

zehan mein tera naam hai ek behtar nazm

1 comment: